Úrazové pojištění

Jedná se o druh pojištění, které se vztahuje na úrazy, přechodné a trvalé tělesné poškození nebo smrt pojištěného. Pojištění lze uzavřít u jednotlivce nebo u skupiny osob.

Výplata pojistného plnění probíhá až po ukončení šetření (několik měsíců po úrazu). U vážnějších případů (trvalé následky) to mohou být i roky, kdy se čeká na výši trvalých následků.

Každá pojišťovna může mít odlišná pravidla (výluky), je třeba pečlivě prostudovat pojistné podmínky nejlépe s odborníkem.

banner povinné ručení