RPSN

RPSN je zkratka pro "roční procentní sazbu nákladů" a je to ukazatel, kterým se vyjadřuje celková roční cena úvěru v procentech z půjčené částky. RPSN je tedy úroková míra, která zahrnuje všechny náklady, které jsou spojené s úvěrem, včetně poplatků za sjednání úvěru, správních poplatků, pojištění a dalších případných nákladů.

Tento ukazatel slouží k porovnání nákladů různých úvěrových produktů od různých poskytovatelů úvěrů. Je to důležitý ukazatel pro spotřebitele, kteří chtějí porovnat náklady na úvěr od různých poskytovatelů a vybrat si ten nejvýhodnější úvěr. Pokud je RPSN nižší, znamená to, že úvěr je pro spotřebitele levnější a má nižší náklady.

 

banner porovnání půjček