Slovník pojmů

Zelená úsporám

Jde o program poskytující dotace pro energetické úspory, který je spravovaný Státním fondem životního prostředí. Je financován z prostředků získaných z prodeje emisních povolenek na vypouštění skleníkových plynů dle Kjótského protokolu.

Zelená úsporám poskytuje nevratné dotace na zavedení vytápění na bázi obnovitelných zdrojů energie a na opatření k energetickým úsporám rekonstrukci nebo stavbě domů.

Dotace jsou poskytovány na:

  • pořízení nového pasivního domu
  • zateplení domů
  • výměnu oken
  • výměnu neekologického zdroje vytápění
  • kotle na biomasu
  • solární kolektory
  • fotovoltaika
  • tepelná čerpadla

 

banner televize