Slovník pojmů

Zajistitel

Zajistitel je osoba nebo instituce, která ručí za splnění závazku někoho jiného. Zpravidla se jedná o osobu, která poskytne záruku nebo zástavu, aby zajistila splacení dluhu nebo jiného závazku. Zajistitel tedy přebírá určité riziko, že v případě, že dlužník svůj závazek nesplní, bude muset splnit ho sám.

Příkladem může být situace, když si někdo půjčí peníze od banky a jako podmínku pro schválení úvěru musí předložit zajištění. Zajistitelem může být například osoba, která ručí za dlužníka, nebo může jít o zástavu majetku jako například nemovitosti, automobilu apod. V případě, že dlužník nesplní svůj závazek, může být zajistitel povinen nahradit škodu, kterou banka utrpí.

V některých případech se pojmem "zajistitel" označuje také osoba, která ručí za bezpečné a správné použití zboží nebo služeb. Například když pronajímáte byt, jako pronajímatel můžete vyžadovat od nájemce, aby předložil záruku za dodržení podmínek nájemní smlouvy. Tato záruka pak slouží jako zajištění, že nájemce bude dbát na udržování bytu v dobrém stavu a že bude splácet nájemné včas.

 

banner porovnání půjček