Slovník pojmů

Výpočet příkonu

Výpočet příkonu se v energetice používá k určení množství elektrické energie, které spotřebuje zařízení nebo spotřebič při svém provozu. Příkon je vyjádřen v jednotkách wattů (W) a představuje rychlost, s jakou zařízení spotřebovává energii.

Příkon spotřebičů je obvykle uveden na jeho štítku nebo v technických specifikacích. V případě elektrických spotřebičů, jako jsou ledničky, televize, počítače nebo žárovky, je příkon udáván v jednotkách wattů. Například žárovka s příkonem 60 wattů bude spotřebovávat energii rychlostí 60 wattů za hodinu.

Pro výpočet spotřeby elektrické energie za určité období se využívá vzorec:

Spotřeba energie (kWh) = Příkon (kW) x Čas (h)

Kde:

Příkon je udáván v kilowatech (kW), takže je třeba příkon ve wattech převést na kilowatty dělením hodnoty příkonu 1000.

Čas je udáván v hodinách (h), tedy dobu, po kterou je zařízení provozováno.

Příklad: Pokud máte žárovku s příkonem 60 wattů a je zapnutá po dobu 5 hodin denně, výpočet spotřeby elektrické energie by vypadal následovně:

Příkon = 60 W / 1000 = 0,06 kW

Čas = 5 hodin denně

Spotřeba energie = 0,06 kW x 5 h = 0,3 kWh denně

Tento výpočet umožňuje odhadnout spotřebu elektrické energie jednotlivých zařízení a získat představu o celkové energetické náročnosti provozu domácnosti, kanceláře nebo jiného prostoru.

 

banner porovnání půjček