Slovník pojmů

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr je druh úvěru, který slouží k financování spotřebních potřeb jednotlivců, rodin a domácností. Spotřebitelské úvěry se obvykle poskytují na menší částky a mohou být určeny na různé účely, jako jsou nákupy zboží a služeb, dovolená, renovace bytu nebo splacení jiných dluhů.

Většinou jsou spotřebitelské úvěry poskytovány v bance, nebo v jiné specializované finanční instituci. Úrokové sazby na spotřebitelské úvěry mohou být fixní nebo proměnlivé, a zpravidla jsou vyšší než úrokové sazby na hypotéky, protože jsou považovány za vyšší riziko pro poskytovatele úvěru.

Spotřebitelský úvěr se obvykle splácí pravidelnými měsíčními splátkami po dobu určenou v smlouvě o úvěru. V některých případech může být úvěr splacen dříve, než je doba trvání smlouvy, což může být spojeno s poplatky za předčasné splacení úvěru.

Úvěr je považován za závazek, který musí být splácen včas a v souladu s podmínkami sjednanými v smlouvě o úvěru. Proto je důležité pečlivě zvážit, zda je spotřebitelský úvěr nezbytný a zda je schopen žadatel o úvěr splácet pravidelné splátky.

 

banner porovnání půjček