Slovník pojmů

Spoluúčast

Spoluúčast značí, jakým podílem se pojistník finančně podílí při vzniklé pojistné události. Spoluúčast je vyjádřena v procentech, a tím říká, o kolik procent se vyplacená částka pojišťovnou sníží.

Čím větší spoluúčast sjednáváte, tím bude havarijní pojištění levnější. Většina pojišťoven doporučuje spoluúčast ve výši okolo 10 %.

banner internet