Slovník pojmů

Solventnost

Jde o platební schopnost fyzické nebo právnické osoby či společnosti plynule hradit běžné závazky. Opak se pak nazývá insolvence neboli platební neschopnost.

banner pro seniory