Slovník pojmů

SIM karta

SIM neboli „Subscriber Identity Module“, ve volném překladu – účastnická identifikační karta. Slouží k identifikaci účastníka v mobilní síti.

Vložením SIM karty do mobilního telefonu dojde ke zpřístupnění mobilních služeb, které má daný účastník aktivované. SIM kartu lze z mobilního telefonu vyjmout a vložit do jiného, mobilní služby zůstávají stejné.

SIM kartu dostává zákazník u svého operátora nebo lze volně zakoupit. Se SIM kartou obdrží PIN a PUK.

banner mobilní tarify