Slovník pojmů

Příkon spotřebičů

Příkon spotřebičů se vztahuje k množství elektrické energie, kterou spotřebič v daném okamžiku odebírá ze sítě. Příkon se obvykle vyjadřuje ve wattech (W) nebo kilowatech (kW) a udává se na spotřebiči nebo v jeho dokumentaci.

Příkon spotřebičů může být důležitým faktorem při výběru spotřebiče, protože vysoký příkon znamená, že spotřebič bude potřebovat více energie, a tedy bude dražší na provoz. Například v případě nákupu chladničky s vysokým příkonem může mít spotřebitel vysoké náklady na energii, které by se s nižším příkonem mohly snížit.

Příkon spotřebičů se také týká bezpečnosti elektrických sítí, protože při přetížení sítě mohou dojít k výpadkům nebo k požáru. Proto se také často stanovují limity pro maximální příkon spotřebičů v určitém místě nebo pro určitou elektrickou síť.

 

banner porovnání půjček