Slovník pojmů

Překlenovací úvěr

Překlenovací úvěr je finanční produkt, který poskytuje dočasnou finanční podporu nebo likviditu jednotlivci nebo společnosti v situacích, kdy potřebují peníze na krátkou dobu, často předtím, než obdrží plánovaný příjem nebo provedou určitou finanční transakci.

Hlavním účelem překlenovacího úvěru je poskytnout dočasné financování na přechodnou dobu a umožnit klientovi splnit krátkodobé finanční závazky, dokud nebudou k dispozici prostředky z jiných zdrojů.

Překlenovací úvěry obvykle mají kratší dobu splatnosti, často několik měsíců až jednoho roku. Úrokové sazby a poplatky spojené s tímto typem úvěru se mohou lišit v závislosti na poskytovateli a konkrétních podmínkách. Je důležité pečlivě zvážit podmínky a možnosti překlenovacího úvěru a zajistit si dostatečnou schopnost splácet úvěr včas.

 

banner porovnání půjček