Slovník pojmů

Leasing

Leasing je finanční nástroj, který umožňuje jednotlivcům nebo podnikům financovat nákup movitých nebo nemovitých věcí, jako jsou automobily, stroje, zařízení nebo nemovitosti. V podstatě jde o dlouhodobý nájem, kdy leasingová společnost (leasingodavatel) nakoupí věc, kterou si poté pronajímá leasingovému nájemci (leasingovému příjemci) na určitou dobu.

Leasingový příjemce platí leasingové společnosti pravidelné měsíční splátky po dobu trvání leasingové smlouvy, které zahrnují náklady na nákup věci a úroky. Po skončení leasingové smlouvy má leasingový příjemce obvykle možnost věc odkoupit za předem stanovenou cenu, vrátit ji leasingové společnosti nebo sjednat novou leasingovou smlouvu.

Leasing může být finančně výhodný zejména pro podniky, které si potřebují pořídit dražší výrobní nebo stavební stroje nebo vybavení kanceláře, aniž by musely investovat velké množství vlastních finančních prostředků. Leasing také může být výhodný pro jednotlivce, kteří si chtějí pořídit nové auto nebo jinou dražší věc a nemají dostatek finančních prostředků na její okamžité zaplacení.

 

banner porovnání půjček