Slovník pojmů

KASKO

KASKO (zkratka z "komplexní automobilové pojištění") je druh pojištění vozidel, které kryje majitele vozidla v případě havárie, krádeže nebo jiných škod na vozidle. KASKO je volitelné a nabízí rozšířenou ochranu proti škodám na vozidle, kterou standardní povinné ručení nezahrnuje.

Kromě havárií a krádeží může KASKO kryt i jiné škody, jako jsou například přírodní pohromy, vandalství, střet se zvířetem nebo poškození skla vozidla. Pokud k takovému poškození dojde, pojišťovna bude hradit náklady na opravu vozidla nebo na výměnu poškozených dílů.

KASKO může mít různé formy a rozsah krytí se může lišit od jedné pojišťovny k druhé. Pojišťovny nabízejí různé balíčky KASKO s různými úrovněmi ochrany a různými cenami.

 

banner povinné ručení