Slovník pojmů

Insolvence

Insolvence je neschopnost dlužníka splácet své závazky. Dlužníkem může být jak soukromá osoba, tak podnikatel nebo firma.

Opakem insolvence je solventnost čili schopnost plynule hradit běžné závazky.

banner oblíbený tarif