Slovník pojmů

HDO (Hromadné dálkové ovládání)

Používá se v energetice a odkazuje na technologii, která umožňuje centralizované ovládání a řízení spotřeby elektrické energie u skupiny spotřebičů nebo zařízení. Principem HDO je možnost zapínat, vypínat nebo regulovat spotřebu elektrické energie u velkého počtu připojených zařízení z jednoho centrálního místa.

HDO je obvykle implementováno prostřednictvím komunikačních sítí, které propojují energetické dodavatele s různými spotřebiteli. Dodavatelé energie mohou prostřednictvím této technologie ovládat spotřebu energie u zařízení, jako jsou ohřívače vody, vytápění, klimatizace, osvětlení a další.

HDO má několik výhod. Pomáhá vyrovnávat zatížení sítě, zejména v době špičkové poptávky, a tak přispívá k vyšší efektivitě a stabilitě energetického systému. Díky HDO mohou energetičtí provozovatelé reagovat na fluktuace v poptávce a optimalizovat provoz sítě.

Další výhodou HDO je schopnost provozovatelů sítě nabídnout spotřebitelům různé tarify a cenové stimuly za účelem ovlivnění jejich spotřeby. Spotřebitelé, kteří se připojí k systému HDO, mohou mít možnost využívat nízký tarif během období s nižší poptávkou nebo mohou obdržet pobídky, například slevy, pokud sníží svou spotřebu energie během určitých časů.

 

banner porovnání půjček