Slovník pojmů

Fotovoltaika

Jde o metodu přímé přeměny slunečního záření na elektřinu. Díky fotovoltaice lze využít přebytky elektřiny například k ohřevu vody. Fotony slunečního záření po dopadu na fotovoltaický článek předávají svou energii elektronům a z článku do spotřebiče začne téci elektrický proud.

Základní prvek při výrobě fotovoltaických článků je křemík. Fotovoltaické články dělíme na:

  • Monokrystalické – nejkvalitnější a nejdražší
  • Polykrystalické – méně kvalitní a levnější
  • Z amorfního křemíku – nejméně kvalitní a nejlevnější

 

banner internet