Slovník pojmů

Fixní úroková sazba

Fixní úroková sazba je typ úrokové sazby, která zůstává neměnná po celou dobu trvání úvěru. To znamená, že klient platí stejnou částku za úrok každé splátky, bez ohledu na změny na trhu nebo v ekonomických podmínkách.

Fixní úroková sazba poskytuje klientovi jistotu a stabilnost, protože zná přesnou výši splátek po celou dobu trvání úvěru. Bez ohledu na to, jakým směrem se pohybují úrokové sazby na trhu, výše úroků se nemění. To umožňuje klientovi přesně plánovat své finanční závazky a snáze si rozpočítat splátky úvěru.

Fixní úroková sazba může být vyšší než proměnná úroková sazba na začátku úvěru. To je dáno tím, že fixní sazba zajišťuje stabilitu a jistotu pro klienta. Navíc, pokud by tržní úrokové sazby klesly, klient s fixní úrokovou sazbou nemůže těžit z nižších úrokových sazeb během doby trvání fixní sazby.

 

banner porovnání půjček