Slovník pojmů

Denní odškodné

Denní odškodné je finanční kompenzace, která se poskytuje obvykle zaměstnancům, kteří se musí dočasně nebo trvale vzdát své práce kvůli nemoci, úrazu nebo jiným zdravotním omezením.

Denní odškodné je obvykle poskytováno po určitou dobu, kterou stanoví pojišťovna nebo zaměstnavatel. Cílem je zajistit, aby osoba, která se nemůže sama uživit kvůli zdravotním problémům, měla finanční stabilitu a mohla si pokrýt své náklady na život.

Denní odškodné může být součástí různých pojištění, jako je například pojištění proti pracovnímu úrazu a nemoci z povolání.

banner povinné ručení