Slovník pojmů

Čtečka otisků prstu

Čtečka otisků prstů je zařízení, které slouží k snímání a digitalizaci otisků prstů. Může být použita pro různé účely, jako je ověřování identity, autorizace přístupu k zařízením nebo zabezpečení dat.

Čtečka otisků prstů se obvykle skládá ze snímače, který snímá otisk prstu, a z software, který zpracovává snímaný otisk a porovnává jej s uloženými otisky prstů v databázi. Pokud se snímaný otisk shoduje s uloženým otiskem, je ověřena identity osoby a přístup je povolen nebo autorizován.

Čtečky otisků prstů se často používají jako bezpečnostní prvek v různých typech zařízení, jako jsou chytré telefony, počítače nebo bezpečnostní zařízení. Mohou být také použity pro ověření identity při vstupu do budov nebo při přístupu k určitým službám.

Čtečky otisků prstů jsou obecně považovány za bezpečnější než jiné druhy autentizace, jako jsou hesla, protože jsou méně snadno zapamatovatelná a obtížnější k falšování než hesla. Navíc jsou čtečky otisků prstů schopny rychle a přesně ověřovat identity, což může být užitečné v různých typech prostředí.

 

banner nabídka mobilního tarifu