Slovník pojmů

Americká hypotéka

Americká hypotéka (anglicky "American mortgage") je způsob financování nemovitosti, který se vyznačuje tím, že se půjčka na nemovitost splácí formou rovnoměrných měsíčních splátek po celou dobu trvání hypotéky. Tyto měsíční splátky zahrnují jak úrok, tak i částku, kterou se postupně snižuje hlavní dluh.

Při americké hypotéce se částka splátky v průběhu doby nemění, ale mění se poměr úrokové složky a části, která se používá na snižování dluhu. Na začátku doby splácení hypotéky tvoří významnou část splátek úroková složka, zatímco částka, která jde na snižování hlavního dluhu, je poměrně malá. Postupem času se však poměr úrokové složky a části, která jde na snižování dluhu, obrací, takže významnou část splátky tvoří částka na snižování dluhu.

Americká hypotéka je také známá tím, že se obvykle poskytuje na velmi dlouhé období, například na 30 let. Tento typ hypotéky se často používá pro financování nákupu rodinného domu nebo bytu a je populární zejména v USA.

Hlavní rozdíl mezi klasickou hypotékou a tou americkou spočívá v tom, že výše splátek americké hypotéky zahrnuje jak úrok, tak i částku, která se používá na snižování hlavního dluhu, a tyto splátky jsou pevně stanoveny po celou dobu trvání hypotéky. Tedy při americké hypotéce se splátka skládá ze stálé částky na úroky a stálé částky na splacení hlavního dluhu.

 

banner porovnání půjček